Видео

Фабрички видео

Изложба постројења бакар сулфата

Изложба фабрике сирћетне киселине

Видео о канцеларијском окружењу

Административно подручје

Видео о производу

Приказ производа бакар сулфата

Приказ производа од глацијалне сирћетне киселине