Хлорид

 • Дихлорометан\Метилен хлорид

  Дихлорометан\Метилен хлорид

  ● Дихлорометан Органско једињење.
  ● Изглед и својства: безбојна провидна течност са иритирајућим мирисом етра
  ● Хемијска формула: ЦХ2Цл2
  ● ЦАС број: 75-09-2
  ● Растворљивост: слабо растворљив у води, растворљив у етанолу и етру.
  ● У нормалним условима употребе, то је незапаљив растварач ниског кључања.
  Када његова пара постане висока концентрација у високотемпературном ваздуху, често се користи за замену запаљивог петролетра, етра итд.